Varovanje okolja

Varstvo okolja postaja vedno pomembnejša pravica, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih. V podjetju se tega zavedamo in temu namenjamo vse več pozornosti, od izobraževanja in usposabljanja zaposlenih do redne in nenehne skrbi za čisto in zdravo okolje.

Odpadki so stalen spremljevalec vsake proizvodnje. Skrbno jih ločujemo in skrbimo, da jih je čim manj. Trudimo se, da čim večji del odpadkov iz procesa, kot so odpadne mase in aglomerirani praški, vračamo v proces. Ostale odpadke odstranjujemo in prepuščamo pooblaščenim družbam, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo zbirajo in predelujejo.

Industrijske odpadne vode iz proizvodnje elektrod zbiramo in obdelujemo v industrijski čistilni napravi do kvalitete, ki je primerna za spuščanje v vodotok. Monitoring odpadne vode se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.

Na področju učinkovite rabe energije smo v letu 2014 izvedli nekaj korakov k optimizaciji in stabilizaciji porabe električne energije. Investirali smo v novo razsvetljavo glavnih proizvodnih prostorov. Z umestitvijo najnovejše LED tehnologije smo pomembno zmanjšali porabo električne energije in zmanjšali izpust CO2 v ozračje.

Porabo vode za industrijske namene smo bistveno zmanjšali s predelavo pretočnega sistema hlajenja v zaprt sistem tudi v programu elektrod in proizvodnji praška. Okolja tako ne obremenjujemo več s hladilno odpadno vodo.