Osebna izkaznica

Naziv družbe

SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o.

Sedež

Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Telefon

+386 4 584 19 01

E-naslov

elektrode@elektrode.si

Spletne strani

www.elektrode.si

Registracija

Okrožno sodišče v Kranju

Številka vložka

1/06142/00

Datum ustanovitve

5. 3. 1998

Registriran osnovni kapital

1.256.051 EUR

Lastništvo

100-odstotna last SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Organizacijska oblika

družba z omejeno odgovornostjo

Matična številka

1254430

Davčna številka

SI47995556

Šifra dejavnosti

24.340 (Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti)

Poslovno leto

koledarsko

Certifikati

ISO 9001:2008 za poslovanje

Certifikati za posamezne proizvode