Srednje in visoko legirane bazične elektrode za varjenje drobnozrnatih jekel

Lastnosti in uporabnost:

EVB 60

Z Mn in Mo legirana bazična elektroda za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel in jeklenih litin trdnosti do 735 N/mm2 in za varjenje drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 550 N/mm2. Vari so žilavi tudi pri nizkih temperaturah.

EVB 65

Bazična elektroda legirana z Mn, Ni in Mo. Vari so odporni na razpokljivost v vročem in imajo nizko vsebnost vodika. Elektroda ima dobre varilne lastnosti, stabilen oblok, dobro odstopanje žlindre in minimalno brizganje. Dobre žilavosti se dosežejo tudi pri nizkih temperaturah. Material je odporen na staranje.

EVB Ni

Z Ni legirana bazična, CTOD-testirana elektroda za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel trdnosti do 685 N/mm2 in  drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 460 N/mm2, z garantnimi mehanskimi lastnostmi pri nizkihtemperaturah. Žilavost varov pri nizkih temperaturah je zelo dobra.

EVB CuNi

Z Ni in Cu legirana bazična elektroda za varjenje jekel s povečano odpornostjo proti atmosferski koroziji in za varjenje drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 460 N/mm2.

EVB CuNiCr

Z Ni, Cu in Cr legirana bazična elektroda za varjenje jekel s povečano odpornostjo proti atmosferski koroziji in za varjenje drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 460 N/mm2. Zato je primerna za varjenje različnih konstrukcij v gradbeništvu, pri gradnji mostov, vodnih stolpov, rezervoarjev za vodo, električnih stolpov, različnih ovir…

EVB NiMo

Z Ni in Mo legirana bazična, CTOD-testirana elektroda za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel trdnosti do 735 N/mm2 in drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 500N / mm2, z garantiranimi mehanskimi lastnostmi prinizkih temperaturah.

GALEB 70

Z Mn, Ni in Mo legirana bazična elektroda za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel trdnosti do 735N/mm2, za varjenje Cr-Ni-Mo jekel in za varjenje drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 500 N/mm2.

EVB 2.5Ni

Z Ni legirana bazična, CTOD-testirana elektroda za varjenje malo legiranih jekel trdnosti do 735 N/mm2 in za varjenje drobno zrnatih Ni-jekel z mejo tečenja do 550 N/mm2, z garantiranimi mehanskimi lastnostmi pri nizkih temperaturah. Žilavost varov pri nizkih temperaturah je zelo dobra.

EVB 2.5 NiMo

Z Ni in Mo legirana bazična elektroda za varjenje Cr-Ni-Mo jekel trdnosti do 785 N/mm2, drobno zrnatih jekel z garantnimi mehanskimi lastnostmi pri nizkih temperaturah, poboljšanih drobno zrnatih jekel in za varjenje pri povišanih temperaturah obstojnih drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 590 N/mm2.

EVB 75

Z Mn, Cr, Ni in Mo legirana bazična, CTOD-testirana elektroda za varjenje poboljšanih drobno zrnatih jekel in drugih Poboljšanih Cr-Ni-Mo jekel z visoko trdnostjo in mejo tečenja do 685 N/mm2. Zvari so odporni proti razpokljivosti in žilavi do temperature - 60 °C.

EVB CrNiMo

Z Mn, Cr, Ni in Mo legirana bazična elektroda za varjenje poboljšanih drobno zrnatih jekel in za posebne namene. Temperatura predgrevanja vmesnih slojev in temperatura toplotne obdelave je odvisna od uporabljenega osnovnega materiala.

EVB 80

Z Mn, Cr, Ni in Mo legirana bazična elektroda za varjenje poboljšanih drobno zrnatih jekel in drugih poboljšanih Cr-Ni-Mo jekel z visoko trdnostjo in mejo tečenja do 785 N/mm2. Zvari so odporni proti razpokljivosti in žilavi do temperature - 60 °C.

EVB 100

Z Mn, Cr, Ni in Mo legirana bazična elektroda za varjenje poboljšanih drobno zrnatih jekel in drugih poboljšanih Cr-Ni-Mo jekel z visoko trdnostjo in z mejo tečenja do 900 N/mm2. Zvari so odporni proti razpokljivosti in žilavi do temperature - 40 °C.

EVB 100 EXTRA

Z Mn, Cr, Ni in Mo legirana bazična elektroda za varjenje drobno zrnatih jekel, legirana z Mn, Cr, Ni in Mo, primerna za varjenje konstrukcijskih jekel podobne sestave in za popravilo odlitkov – lunkerjev  materialov podobne sestave. Elektroda vari s stabilnim oblokom, brizganje je minimalno in žlindra lepo odstopa.

EVB SP2

Z Ni in Mo legirana bazična, CTOD-testirana elektroda za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel trdnosti do 735 N/mm2 in drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 500N / mm2, z garantiranimi mehanskimi lastnostmi pri nizkih temperaturah.

PROIZVODI 2560-A / 18275-A*  2560-B / 18275-B*  A- 5.5* 
EVB 60 E 50 2 Mo B 42 H5 ~E 57 18-3M2 A E 8018-G
EVB 65 E 55 6Mn1NiMo B42H5* / E 9018-G
EVB Ni E 50 41 Ni B 42 H5 ~E 55 16-3N3 A E 8018-C3
EVB CuNi E 46 4 ZB 42 H5 E 49 16-NC A E 7018-G
EVB CuNiCr E 46 4 Z B 42 H5 E 49 16-NCC1 A E 7018-G
EVB NiMo E 50 41 NiMo B 42 H5 ~E 57 18-N2M3 A E 8018-G
GALEB 70 E 50 2Mn 1Ni B 42 H5 ~E 57 16-N2M3 A E 9016-G
EVB 2.5 Ni E 50 8 2Ni B 42 H5 ~E 57 18-3N3 A E 8018-C1
EVB 2.5 NiMo E 55 6 2NiMo B 42 H5  * ~E 62 18 N4M2A H5 * E 9018-G
EVB 75 E696Mn2NiCrMoB42H* ~E 78 16-N5CM3AH5*  E 10018-G
EVB CrNiMo E 62 2Z-B 42 H5 * / E 11018 G
EVB 80 ~E 696Mn2NiCrMoB42H5* ~E 78 16 N5CM3 A H5*  E 11018-G
EVB 100 E 794Mn2Ni1CrMoB42H5* ~E 83 16 –N5CM3 H5* E 12018-G
EVB 100 EKSTRA E 89 6 ZB62 H5 ~E 83 16 –N5CM3 H5* E 12018-G
EVB SP2 ~ E 62 4 Z B 34 ~E 69 18 GA /
PRODUCTS 2560-A / 18275-A*  2560-B / 18275-B*  A- 5.5* 
EVB 60 E 50 2 Mo B 42 H5 ~E 57 18-3M2 A E 8018-G
EVB 65 E 55 6Mn1NiMo B42H5* / E 9018-G
EVB Ni E 50 41 Ni B 42 H5 ~E 55 16-3N3 A E 8018-C3
EVB CuNi E 46 4 ZB 42 H5 E 49 16-NC A E 7018-G
EVB CuNiCr E 46 4 Z B 42 H5 E 49 16-NCC1 A E 7018-G
EVB NiMo E 50 41 NiMo B 42 H5 ~E 57 18-N2M3 A E 8018-G
GALEB 70 E 50 2Mn 1Ni B 42 H5 ~E 57 16-N2M3 A E 9016-G
EVB 2.5 Ni E 50 8 2Ni B 42 H5 ~E 57 18-3N3 A E 8018-C1
EVB 2.5 NiMo E 55 6 2NiMo B 42 H5  * ~E 62 18 N4M2A H5 * E 9018-G
EVB 75 E696Mn2NiCrMoB42H* ~E 78 16-N5CM3AH5*  E 10018-G
EVB CrNiMo E 62 2Z-B 42 H5 * / E 11018 G
EVB 80 ~E 696Mn2NiCrMoB42H5* ~E 78 16 N5CM3 A H5*  E 11018-G
EVB 100 E 794Mn2Ni1CrMoB42H5* ~E 83 16 –N5CM3 H5* E 12018-G
EVB 100 EKSTRA E 89 6 ZB62 H5 ~E 83 16 –N5CM3 H5* E 12018-G
EVB SP2 ~ E 62 4 Z B 34 ~E 69 18 GA /