Srednje legirane bazične elektrode za varjenje toplotno obstojnih jekel

Lastnosti in uporabnost:

EVB Mo

Z Mo legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih kotlovskih jekel in drobno zrnatih jekel z mejo tečenja do 460 N/mm2, ter za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel trdnosti 540 - 640 N/mm2. Primerna je za obratovalne temperature od - 40 do + 525° C.

EVB MoV

S Cr, Mo in V  legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih CrMoV jekel in jeklene litine za obratovalne temperature do 500°C kot tudi za reparaturno varjenje poboljšanih CrMoV, CrMo, CrMnV jekel. Namenjena je predvsem za varjenje kotlovske pločevine in cevi.

EVB CrMo

S Cr, Mo in V  legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih CrMoV jekel in jeklene litine za obratovalne temperature do 500°C kot tudi za reparaturno varjenje poboljšanih CrMoV, CrMo, CrMnV  jekel. Namenjena je predvsem za varjenje kotlovske pločevine in cevi.

EVB 2 CrMo

S Cr in Mo legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih Cr-Mo in Cr-Mo-V  kotlovskih jekel in jekel za cevi obstojnih do temperature 600°C in za varjenje približno enako legiranih jekel za poboljšanje ter jekel za cementiranje in nitriranje trdnosti do 980 N/mm2.

EVB P24

S Cr, Mo, V  in B  legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih Cr-Mo,Cr-Mo-V  in T/P 24  kotlovskih jekel ter jekel za cevi,  obstojnih do temperature 600°C.

EVB 5 CrMo

S Cr in Mo legirana bazična elektroda, namenjena predvsem za varjenje jekla in jeklene litine, toplotno obstojne do temperature 600°C in odporne proti vodiku pod pritiskom. Uporablja se predvsem v naftni industriji (Cracking naprave). Elektroda je uporabna tudi za varjenje približno enako legiranih jekel za poboljšanje trdnosti do 1175 N/mm2 in za varjenje orodnih jekel.

EVB 9 CrMo

S Cr in Mo legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel in jekel odpornih proti vodiku pod pritiskom. Primerna je za obratovalne temperature do 600°C. Uporablja se predvsem v naftni in kemični industriji. Čisti var je v slabo oksidirajoči atmosferi obstojen proti škajanju do temperature 700° C.

EVB CrMoV

S Cr, Mo in V legirana bazična elektroda, primerna za varjenje toplotno obstojnih jekel podobne sestave. Oblok je stabilen, brizganje je minimalno, odstopanje žlindre je dobro.Po varjenju je potrebna naknadna toplotna obdelava.

EVB 3 CrMoV

S Cr in Mo legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel z 9-12% Cr, predvsem jekel T 91 in T 92 in za varjenje jekel, odpornih proti vodiku pod pritiskom. Primerna je za obratovalne temperature do 600°C.

EVB 9 CrMoV

S Cr in Mo legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel z 9-12% Cr, predvsem jekel T 91 in T 92 in za varjenje jekel, odpornih proti vodiku pod pritiskom. Primerna je za obratovalne temperature do 600°C.

EVB 91 CrMoV

S Cr in Mo legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel z 9-12% Cr, predvsem jekel T 91 in T 92 in za varjenje jekel, odpornih proti vodiku pod pritiskom. Primerna je za obratovalne temperature do 600°C.

EVB Mo1Cr

Z Mo in Cr legirana bazična elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel in jeklene litine za obratovalne temperature do 580°C.

PROIZVODI 2560-A / 3580-A * 2560-B / 3580-B * A-5.5 / 5.4 *
EVB Mo E464MoB42H5
EMoB42H5 *
~E4918-3M3A
~E4918-1M3 *
E 7018-A1
EVB MoV E MoV B 42 H5 * ~E 62 18-G H5 * E 8018-G
EVB CrMo E CrMo1 B 42 H5 * ~E 55 18-1CM H5 * E 8018-B2
EVB 2 CrMo E CrMo2 B 42 H5 * ~E 62 18-2C1MH5 * E 9018-B3
EVB P24 E Z B42 H5 * ~E 55 18-3C1MV * /
EVB 5 CrMo E CrMo5 B 42 H5 * E 55 15 5CM-H5 * E 502-15  *
EVB 9 CrMo E CrMo9 B 42 H5 * E 62 15-9C1M H5 * E 505-15  *
EVB CrMoV ~ E CrMoV1 B32 H5* ~E 55 16-GH5 * /
EVB 3 CrMoV E Z B 42 H5 * ~E 62 16-3C1 MV H5* /
EVB 9 CrMoV ~ E CrMo91 B 42 H5* ~E 62 15-9C1MV1 H5*  ~ E 9016-B9
EVB 91 CrMoV E CrMo91 B 42 H5 * ~E 62 15-9C1MV H5 * ~ E 9018
EVB Mo1Cr E Z B42 H5 * ~E 55 18-1M3 H5 * E 8016-B5