Srednje legirane rutilenske elektrode za varjenje toplotno obstojnih jekel

Lastnosti in uporabnost:

E Ti Mo

Z Mo legirana rutilska elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel za obratovalne temperature do 500°C, ter za varjenje nelegiranih in malo legiranih jekel trdnosti do 590 N/mm2. Primerna je predvsem za varjenje korenskih in kotnih varov.

E Ti MoV

S Cr, Mo in V  legirana rutilska elektroda za varjenje toplotno obstojnih jekel Cr-Mo-V legiranih jekel in jeklenih litin za obratovalne temperature do 550° C.Namenjena je za varjenje kotlovske pločevine, cevovodov, tlačnih posod itd. Primerna je predvsem za varjenje korenskih in kotnih varov.

E Ti CrMo

Z Mo in Cr legirana rutilska elektroda za varjenje toplotno obstojnih Cr Mo jekel in jeklenih litin za obratovalne temperature do 550°C. Namenjena je za varjenje parnih kotlov, cevovodov, tlačnih posod, itd. Primerna je predvsem za varjenje korenskih in kotnih varov.

E Ti 2CrMo

Z Mo in Cr legirana rutilska elektroda za varjenje toplotno obstojnih Cr Mo jekel in jeklenih litin za obratovalne temperature do 600°C. Namenjena je za varjenje kotlovske pločevine, cevi, tlačnih posod, itd. Primerna je predvsem za varjenje korenskih in kotnih varov.

E Ti 5CrMo

S Cr in Mo legirana rutilska elektroda za varjenje toplotno obstojnih in proti vodiku pod pritiskom odpornih jekel za obratovalne temperature do 600°C. Uporablja se tudi pri varilskih delih na malo in srednje legiranih poboljšanih jeklih podobne sestave.Uporablja se  predvsem v industriji predelave nafte. Primerna je za varjenje kotnih in korenskih varov.

PROIZVODI 2560-A / 3580-A * 2560-B / 3580-B * A-5.5 / 5.4 *
E Ti Mo E46AMoR12/EAMoR12* ~E 55 13-1M3 A (*) E 8013-G
E Ti MoV E MoV R 12 * E 55 13 G * E 8013-G
E Ti CrMo E CrMo1 R 12 * E 55 13 1CM * E 8013-G
E Ti 2 CrMo E CrMo2 R 12 * E 62 13 2C1M * E 9013-G
E Ti 5 CrMo E CrMo5 R 12 * E 62 13 5CM * E 8016-B6