Visoko legirane elektrode za varjenje v ognju obstojnih jekel

Lastnosti in uporabnost:

INOX R 25/4 Fe

Feritno avstenitna rutilska elektroda, legirana iz obloge, za varjenje v ognju obstojnih jekel in jeklenih litin s približno 25% Cr in 4% Ni, za varjenje v ognju obstojnih feritnih Cr jekel. Vari so odporni proti ognju do temperature 1100°C in obstojni v atmosferi plinov z vsebnostjo žvepla.

INOX R 25/14 NC

Avstenitno feritna rutilska elektroda za varjenje nerjavnih v ognju obstojnih CrNi jekel in jeklenih litin, sestave 20-25%Cr in 11-14% Ni. Vari so odporni do temperature 1000°C. Uporablja se za zvarjenje različnih jekel (močno legiranih z nelegiranimi jekli). Elektrodo odlikuje stabilen oblok, varjenje poteka mehko in mirno brez brizganja in s pršečim prehodom dodajnega materiala v zvar. Žlindra sama odstopi, vari so gladki.

INOX R 25/14/3 NC

Avstenitno feritna rutilska elektroda za varjenje nerjavnih v ognju obstojnih CrNi  jekel in jeklenih litin. Vari so odporni do temperature 1150°C. Uporablja se tudi za varjenje močno legiranih in nelegiranih jekel, za platiranje zvarnih robov pri zvarjanju raznovrstnih jekel in kot vmesni sloj pri navarjanju z elektrodo INOX R 19/9 NC ali INOX R 19/12/3 NC na nelegirano jeklo. Elektrodo odlikuje stabilen oblok, varjenje poteka mehko in mirno brez brizganja in s pršečim prehodom dodajnega materiala v zvar. Žlindra sama odstopi, vari so gladki.

INOX R 25/20

Avstenitna rutilska elektroda za varjenje v ognju obstojnih jekel in jeklenih litin s 25% Cr in 20% Ni, ter za varjenje v ognju obstojnih feritnih Cr jekel. Elektrodo odlikuje stabilen oblok, varjenje poteka mehko in mirno brez brizganja in s pršečim prehodom dodajnega materiala v zvar. Žlindra sama odstopi, vari so gladki, odporni proti ognju do temperature 1200° C.

INOX B 25/20

Avstenitna rutilska elektroda za varjenje v ognju obstojnih jekel in jeklenih litin s 25% Cr in 20% Ni, ter za varjenje v ognju obstojnih feritnih Cr jekel. Elektrodo odlikuje stabilen oblok, varjenje poteka mehko in mirno brez brizganja in s pršečim prehodom dodajnega materiala v zvar. Žlindra sama odstopi, vari so gladki, odporni proti ognju do temperature 1200° C.

INOX R 20/25 L

Rutilska elektroda za varjenja avstenitnih nerjavnih jekel  podobne sestave. Močno povišana vsebnost Mo, dodatki Cu in N zagotavljajo zelo visoko korozijsko odpornost proti kislinam in dobro korozijsko odpornost v kloridnih medijih. Elektroda ima dobre varilno-tehnične lastnosti, stabilen oblok, dobro odstopanje žlindre ob minimalnem brizganju. Žilavost varov pri nizkih temperaturah je zelo dobra.

PROIZVODI EN 1600 / ISO 3581 * DIN 8556 DIN 1736 * A-5.4 / 5.11 *
INOX R 25/4 Fe E 25 4  R 43 E 25 4 MPR 33 160 AISI: 446
INOX R 25/14 NC E 23 12 LR 32 E 23 12 LR 26 E 309 L-17
INOX R 25/14/3 NC E 23 12 2 LR 32 E 23 13 2 LR 26 E 309Mo L-17
INOX R 25/20 E 25 20 R 32 E 25 20 R 26 E 310-16
INOX B 25/20 E 25 20 B 42 E 25 20 B 20+ E 310-15