Žica za plamensko varjenje

VP 37

Pobakrena nelegirana varilna palica za plamensko varjenje nelegiranih jekel z minimalno mejo tečenja do 340 N/mm2. Uporablja se v obrtništvu in industriji za varjenje pločevine, cevi in drugih profilov za normalne obremenitve. Zvari so homogeni in relativno mehki.

VP 40

Pobakrena nelegirana varilna palica za plamensko varjenje nelegiranih jekel, jekel za cevi, kotlovske pločevine ter ostalih profilov za normalne obremenitve. Debelina plošč je lahko večja kot pri VP 37.

VP 42

Pobakrena  z Mn, Ni in Mo legirana  varilna palica za plamensko varjenje nelegiranih jekel, jekel za cevi ter kotlovske pločevine.

VP Mo

Pobakrena z Mn in Mo legirana varilna palica za plamensko varjenje nizko legiranih konstrukcijskih in ognje odpornih jekel do obratovalne temperature temperature 500°C.

VP Cr Mo

Pobakrena s Cr in Mo legirana varilna palica za plamensko varjenje toplotno obstojnih jekel do obratovalne temperature   550°C. Uporablja se varjenje parnih kotlov, cevi in popravil v  termoenergetskih napravah. Primerna je tudi za varjenje jekel za cementacijo in jekel za poboljšanje s približno enako sestavo.